הפעלת מדריכי "קרב" בתכנית "בית הספר של החופש הגדול"