קול קורא "ניצנים" צהרונים חברתיים


`קול הקורא` בו הזמנת משרד החינוך לרשויות להצטרף לתוכנית "ניצנים" צהרונים חברתיים, ו`ניצנים בחופשות

29241ImageFile3.pdf