הבהרות ועדכונים לקול קורא "ניצנים" ו"ניצנים בחופשות" , תשע"ט