הודעה בענייני עובדים 7.2019-תשלום לסייעות לגננות בחופשת הפסח תשעט ופגרת האביב 2019