קול קורא בתי הספר והגנים של החופש הגדול - התוכנית המורחבת