הוראות ביצוע העסקת סייעות לגננות בגני הילדים ביולי – אוגסט 2020 בפרויקט ביה"ס של החופש הגדול – הודעה בענייני עובדים 16/2020 מיום 23.6.2020