קול קורא 12806 - עידוד השימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים