מבצע החיסונים במערכת החינוך ''חוזרים לחיים בחינוך''- היערכות לקראת מתן חיסוני קורונה לעובדי ההוראה ולצוותי החינוך


tmuna hinuch 2.jpe