הוראות הפעלה של שמרטפיות בזמן הסגר ונוהל הפעלת מרכזי יום לילדי צוותי החינוך המיוחד וצוותי מסגרות לילדים ונוער בסיכון