היערכות ליישום נוהל הפעלת שמרטפיות לילדי מערכת הבריאות בתרחיש קורונה