היערכות לחזרת תלמידי כיתות א'-ד' – בדיקות סקר לצוותים