היערכות ליישום נוהל הפעלת שמרטפיות לילדי מערכת הבריאות והחינוך המיוחד בתרחיש קורונה