נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש (COVID-19ׂ) במוסד חינוכי – מעודכן ליום 7.9.20