הנחיות לניהול שגרת אורח חיים פנימייתי בטוח בתקופת הקורונה