מענים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים-נהלים


מענים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
לתשומת לבכם בכל הקשור בסייעות אישיות לתלמידים משולבים – יש לוודא קיומם של כל התנאים ובראשם – הסכמת הסייעת.

הנהלים יעודכנו בקישורים וכן יועלו לאתר לומדים בביטחון של משרד החינוך