היערכות הרשויות להשלמת הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין - הקמת מנהלת נגישות של השלטון המקומי ע"ש שמואל חיימוביץ ז"