יו"ר מרכז השלטון המקומי לשרים: פעלו למען הרשויות הבדואיות


ו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, פנה במכתב לשר הפנים , שר האוצר ושר החקלאות בדרישה למצוא תקציב לטיפול בתושבי הפזורה הבדואית בדרום. במכתבו ציין כי"הרשויות הבדואיות בדרום סובלות ממצוקות רבות כתוצאה מהזנחה רבת שנים. הנני קורא לכם לפעול למציאת פתרון תקציבי הולם".

יו"ר מרכז השלטון המקומי לשרים: פעלו למען הרשויות הבדואיות

25088ImageFile3.pdf