התכנית הלאומית להוזלת מחירי הדיור של השלטון המקומי


כנית דיור לאומית חדשה שגיבש מרכז השלטון המקומי תוזיל באופן מיידי את מחירי הדיור בכ- 25% בין היתר באמצעות בנייה עצמאית של הרשויות, הקצאת 25% מיחידות הדיור לדיור בר השגה וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית.

25089ImageFile3.pdf