כנס ערי פיתוח ויו"ש


במפגש של ראשי רשויות חברי הפורום שהתארח בטבריה, דנו בחיזוק והענקת תמריצים לעובדי רשויות וצוותים חינוכיים בפריפריה, בהגדלת התמיכה הממשלתית, ובפיתוח תעסוקה ותשתיות תחבורה בערי הפיתוח ויו"ש.
ראשי הרשויות הביעו את התנגדותם לאיחוד היישובים העומד על הפרק של אלקנה עם שערי תקווה ועץ אפרים והצביעו על הבעייתיות בפגיעה במרקם הקהילתי ובהתנהלות הרשויות