ביקור מטה מול מטה באליכין


בתחילת השבוע התקיים ביקור מטה מול מטה שערך מרכז השלטון המקומי באליכין.
במסגרת הביקור דן הצוות המקצועי בנושאים שעל סדר היום ושיתף בבעיות המרכזיות העומדות בפני הרשויות המקומיות ובפתרונות אפשריים