נציגי מרכז השלטון המקומי ביקרו במועצת טוראען


בביקורם עמדו על הנושאים הבוערים והפרויקטים שדורשים סיוע במועצה כגון הליך בבג"צ כנגד הרחבת המחצבה ותקצוב תקנים לתכניות ממשלה

בחודש פברואר קיים מרכז השלטון המקומי ביקור מקצועי במועצת טורעאן במסגרתו הציג מנכ"ל המרכז שלמה דולברג את פעילות מש"מ, הצוות המקצועי ונדרש לסוגיות שהעלה ראש המועצה מאזן עוודאי.

אחת הסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום היא העובדה שכספי החלטה 922, טרם הוקצו במלואם, כיוון שלא ניתנו הרשאות ממשרד הפנים,

בעיה נוספת אשר ציין ראש המועצה הינה כי קיים קו מתח גבוה עליון החוצה את הישוב ועובר באמצע שכונת מגורים, דבר זה מגביר את הסיכון לתחלואה בקרב התושבים. חברת החשמל דורשת שהרשות תממן את העתקת הקו, ובשל כך הנושא אינו מטופל.

זאת ועוד, בסוף חודש פברואר מתוכנן דיון בבג"ץ בנושא הרחבת המחצבה, מש"מ צד בעתירה, ומלווה את הנושא מקצועית.

עוד נאמר בפגישה, כי מועצה מקומית טוראען נבחרה ע"י משרד החינוך כפיילוט לרפורמה בחינוך המיוחד, אך אינו קיבל תקנים מתאימים להפעלתו.

לבסוף, מנכ"ל מש"מ הזמין את ראש הרשות ועובדיה לקחת חלק ולהשתתף בועידת השלטון המקומי וביריד Muni-Expo אשר התקיים בתאריך 27-28 בפברואר 2019, בתל אביב, במרכז הירידים.