נציגי מרכז השלטון המקומי ביקרו במועצת כפר מנדא


בביקורם עמדו על הנושאים הבוערים והפרויקטים שדורשים סיוע במועצה כגון תקצוב לשיפור התשתיות בשכונות והסדרת תשלום היטלי פיתוח

בחודש ינואר קיים מרכז השלטון המקומי ביקור מקצועי במועצת כפר מנדא במסגרתו הציג מנכ"ל המרכז שלמה דולברג את פעילות מש"מ, הצוות המקצועי ונדרש לסוגיות שהעלה ראש המועצה הנכנס, עבד אל חלים מואנס, אותו בירך לרגל תחילת כהונתו וציין בפניו שמרכז השלטון המקומי עומד לרשות המועצה בכל נושא.

אחת הסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום היא העובדה שכספי החלטה 922, טרם הוקצו במלואם, כיוון שלא ניתנו הרשאות ממשרד הפנים,

בעיה נוספת אשר ציין ראש המועצה הינה כי קיים אישור להקמת שכונה חדשה במועצה, אולם אין תקציב ואין הסכם גג לביצוע העבודות. הובהר כי איון הסכמי הגג לרשות נובע מכך שמרבית האדמות במועצה הן אדמות בבעלות פרטית. עוד נאמר בפגישה כי קיים מחסור בתקציבים להרחבת התשתיות בשכונות ותיקות. זאת ועוד, דנו בהתמודדות עם המציאות בה התושבים אינם משלמים היטלי פיתוח, עקב העובדה שאין לרשות חוק עזר בנושא. מנכ"ל מש"מ ציין כי התקופה הנוכחית של תחילת קדנציה חדשה במרכז השלטון המקומי היא זמן מתאים לקידום חוק עזר שכזה.

לבסוף, מנכ"ל מש"מ הזמין את ראש הרשות ועובדיה לקחת חלק ולהשתתף בועידת השלטון המקומי וביריד Muni-Expo אשר התקיים בתאריך 27-28 בפברואר 2019, בתל אביב, באקספו תל אביב.