ישיבת מטה מול מטה קדימה צורן


במהלך חודש מרץ התקיימה ישיבת מטה מול מטה מועצה מקומית קדימה צורן לבין המרכז לשלטן המקומי, בנוכחות מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר שלמה דולברג.

במפגש זה עלו הדברים העיקריים הבאים:
בעית גיוס כח אדם:
לאור רמת השכר הנמוכה ברשויות, הרשות מתקשה לגייס עובדים כגון קבט"ים לבורנטים, פסיכולוגים, עו"ס ועובדי מחלקות נוער. ראש מנהל הסכמי עבודה ושכר תתאם פגישה ברשות על מנת לסייע ככל הנאפשר.
מפעל הפיס אינו מאפשר לרשות בסוציו גבוה לענות לקולות קוראים- ייבחן על ידי רמ"ט יו"ר מרכז השלטון המקומי מנכ"ל מש"מ הודה לראש הרשות וצוותה על האירוח.