ישיבת מטה מול מטה בית ג'אן


במהלך חודש מרץ התקיימה ישיבת מטה מול מטה בין מרכז השלטון המקומי לבית מועצה מקומית בית ג`ן, בהשתתפות מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר שלמה דולברג. בישיבה זו הוא בירך את מר נאג`ם ראדי, ראש המועצה לרגל תחילת כהונתו.

אלו הדברים אשר עלו מישיבה זו:

  • אין לישוב תכנית מתאר מאושרת
  • השדרה המקצועית אינה מחוזקת
  • קיימת בעיית תעסוקת נשים
  • ליישוב משאב אנושי ברמה גבוהה (מעל 200 מהנדסים)
  • מרכז הצעירים של היישוב קיבל מקום ראשון שצוין בועידת השלטון המקומי .
  • למרוץ המרתון בפאפוס יצאה משלחת של 16 בנות.
  • משלחת רצים תצא לברצלונה
  • לישוב כיתת חינוך מיוחד בתיכון.

מנכ"ל מש"מ הודה לרשות ולצוותה על האירוח.