ישיבת מטה מול מטה אליכין


בחודש מרץ התקיימה ישיבת מטה מול מטה בין מועצה מקומית אליכין לבין המרכז לשלטון המקומי, בנוכחות מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר שלמה דולברג. בישיבה זו הוא בירך את עו"ד שרוני עזורי לרגל תחילת כהונתו.

אלו הם הנושאים העיקריים אשר עלו מן הישיבה:

  • מספר הילדים בגנים בגני הילדים נמוך מהתקן המקובל.
  • העלאה בלתי סבירה בתקצוב המועצה הדתית. ראש הרשות העלה סוגיה זו, כאשר המועצה הדתית אינה מהווה חלק מן הרשות, ובמקביל תקציביה עולים במימון הרשות, מנכ"ל מש"מ עדכן שהמרכז נמצא במאמצים למניעת העלאת מימון המועצה הדתית על חשבון הרשות

ישיבת מטה מול מטה אליכין