ישיבת מטה מול מטה פקיעין


בחודש האחרון התקיימה ישיבת מטה מול מטה, בין מרכז השלטון המקומי למועצה מקומית פקיעין, בנוכחות מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, מר משה דולברג, ומנהלי השלטון המקומי. בה דנו על נושאי כח אדם ברשויות המקומיות, עדכנו על דרישת מש"מ למגן מבנים בישובי הצפון בהמשך לסבב הלחימה, ועסקו בנושאים נוספים על סדר היום של הרשות.