ישיבת מטה מול מטה ביר אל מכסור וכפר מע'אר


מרכז השלטון המקומי פגש בחודש יוני את הנהלת מועצת ביר אל מכסור וכפר מע`אר.

הצוות המקצועי של מרכז השלטון המקומי בראשות מנכ"ל המרכז שלמה דולברג, הגיע השבוע לביר אל מכסור וכפר מע`אר שבגליל, שמע על הנושאים שעומדים על סדר היום של המועצות, ייעץ ושיתף בעדכונים האחרונים בסוגיות של חינוך, משאבי אנוש, שכר ועוד.