מפגש במועצה מקומית עין מאהל


מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, שלמה דולברג, ביקר במועצה המקומית עין מאהל, יחד עם הצוות המקצועי של מש"מ. הם שמעו מראש המועצה, אחמד חביבאללה, על הצרכים והאתגרים עמם הוא מתמודד. וקיבלו סקירה על המתרחש במועצה. הצוות המקצועי התחיל לבדוק כיצד ניתן לסייע לטובת הרשות.

מפגש במועצה מקומית עין מאהל