כנס ראשי רשויות ערביות


ראשי הרשויות הערביות התכנסו בירושלים לכנס שנתי ייחודי. במרכז הכנס עמדו האתגרים הנצבים בפני הרשויות הערביות בישראל. אתגרים הייחודיים רק להם.
האלימות ואחוזי הפשיעה, שעלו לכותרות לאחרונה, פערים חברתיים וכלכליים, חינוך, ועוד.
יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, פתח את הכנס השנתי ואמר כי השלטון המקומי הוא הדוגמא ליציבות במדינת ישראל. כאשר נותנים לשלטון המקומי את הכלים להצליח ניתן להביא לטיפול שורש בתופעות הכי קשות ביניהן תופעת הפשיעה והאלימות הקשה בחברה הערבית.
כדי למנוע מצב של מדינה בתוך מדינה – אחת שיש בה חוק ואחת שאין בה חוק ותושבים לא מרגישים בטוחים.
בנוגע לתכניות העתיד שיתף כי השלטון המקומי נערך לעבודה מול הממשלה הבאה ויפעל לקידום המשך לתכנית 922, להגנה על מענקי השלטון המקומי ולקידום תכניות מתאר ביישובים הערביים

ביום הראשון של הכנס התקיים פאנל בנושא תוכנית 922 בהנחיית שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי.
ובהשתתפות: מר בני דרייפוס, מ"מ מנכ"ל משרד השיכון; מר אבי כהן, מנכ"ל המשרד לשיוויון חברתי; מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים; ומר שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה.