ישיבת מטה מול מטה בכפר במועצה מקומית יפיע


בתאריך 12.11.19 נערכה פגישת מטה מול מטה במועצה המקומית יפיע.
בהשתתפות נציגות ממרכז השלטון המקומי, בראשות המנכ"ל, שלמה דולברג.
במועצה המקומית קיבלו את חברי מרכז השלטון המקומי נציגי המועצה בראשות מר חלילה מאהר.
לאחר סקירה על הרשות, דיבר ראש המועצה על בקשתו לסיוע בתחומים שונים. אנשי מרכז השלטון המקומי סקרו את פעולתם וסיכמו עם המארחים על המשך שיתוף פעולה.