רשימת אנשי קשר לקופות החולים בשיוך לפי מחוז/יישוב מטעם משרד הבריאות