קמפיין מתחסנים בטוח

קמפיין ההסברה "מתחסנים בטוח" בשפה העברית.