מחזירים את התרבות לרשויות המקומיות


בלו הצצה ייחודית לרגע בו בכירי אמני ישראל כבר חשבו להתחיל לחלטר, אבל אז הודענו להם שאת החילטורים ישאירו בבית ושכדאי להם להוציא את היומנים...

השלטון המקומי מחזיר את התרבות לערים ולרשויות.
ביחד - נהנים על בטוח.