קמפיין מצדיעים למערך המילואים ברשויות אפריל 2021


בין התאריכים 18.04.2021 ל-02.05.2021 עתיד לעלות קמפיין להוקרת מערך המילואים בהובלת צה״ל ובשיתוף מרכז השלטון המקומי ברשויות מקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ.

מטרת הקמפיין היא העלאת מודעות תושבי הרשות כלפי משרתי המילואים שלה, והוקרה של תרומתם לנוכח המציאות המשתנה.

צה״ל הפיק בתיאום עם מחלקת הדוברות של מרכז השלטון המקומי תוצרים גרפיים לטובת הרשויות המקומיות שיפורסמו ביום פתיחת הקמפיין. שימו לב: התוצרים שלהלן הם בקובץ "פתוח" אשר ניתן לעריכה בתוכנות גרפיקה. בכדי לשמור על שפה גרפית אחידה, את התוצרים הללו אין לשנות ו/או לערוך כלל, מלבד האפשרות להוספת שם הרשות ולוגו הרשות במקומות שיועדו לכך.

רשויות הזקוקות לסיוע בעריכת הגרפיקה מוזמנות לפנות במייל אל הילי בצלאל, תחת הכותרת "סיוע בגרפיקת קמפיין המילואים", לכתובת: [email protected], וזאת עד ליום חמישי, 18.3.2021, בשעה 14:00.

צה״ל ומרכז השלטון המקומי מברכים על שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות והאזוריות להוקרתם של משרתי המילואים! 

התוצרים:

מאסטר תוצרים גרפיים.ai

מאסטר תוצרים גרפיים.pdf