ידיעות אחרונות: ההבטחה: להאריך את שנת הלימודים בחודש, ההפרה: הממשלה לא מתקצבת את התוכנית