מעריב: שיתוף פעולה להכשרת סייעות ביוזמת מש"מ וקרן מעגלים


שיתוף פעולה להכשרת סייעות בגני הילדים