כנס ציון היום הבינלאומי ללא עישון


שמרנו על מרחק של 2 מטרים כדי לא לחלות בקורונה
שומרים על מרחק של 9 מטרים כדי לא לחלות בסרטן
 
 
יום ללא עישון