שיעור העידכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת 2022


ע"פ סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), שיעור העידכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת 2022 יעמוד על 1.92%. 

מצ"ב קישור לפרסום באתר משרד הפנים.