אסטרטגיית הטיפול בפסולת בישראל 2030- מציאות עגומה בצל יעדים שאפתניים


מצ"ב טור דיעה מאת מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי.