סל תרבות ארצי - החינוך לאומנויות ופעילות סל תרבות ארצי, היבטים פדגוגיים וארגוניים