תרגיל התגוננות ארצי ולמידה מרחוק בחירום במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשפ''ב