רפורמה מטעם משרד הפנים לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי


לאחרונה מקדם משרד הפנים רפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. 
כמו כן, מצ"ב דו"ח תגובה מטעם מרכז השלטון המקומי, וכן מכתב נלווה בנושא.