חוזר מנכ"ל משרד הרווחה - הסרת ריתוק תקנים למחלקות לשירותים חברתיים


 משרד הרווחה מאפשר לרשויות המקומיות להגדיל את הגמישות הניהולית של המחלקות לשירותים חברתיים, והחל מ- 1.7.2021 הרשויות המקומיות תוכלנה לשנות את הייעוד של חלק מהתקנים ה"צבועים" בהתאם לנוהל המצורף.