צו השעה: השלטון המקומי חייב לשלב את המגזר הפרטי בפרויקטים


מצ"ב מאמר מאת מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי בנושא.