מכרזים

מכרזים
מספר שם מספר קבצים תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי - 38/2022 לארגון השתלמות למנהלי רווחה ברשויות המקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 40/2022 לארגון השתלמות למנהלות ומנהלי לשכות ראשי רשויות מקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 41/2022 לארגון השתלמות לאדריכלי ומהנדסי ערים ברשויות המקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 42/2022 לארגון השתלמות למנהלי מערכות מידע ברשויות המקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 37/2022 לארגון השתלמות לעו"סים, רכזים ומנהלי מסגרות בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 36/2022 לארגון השתלמות למנהלי ורכזי הנוער ברשויות המקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי - 39/2022 לארגון השתלמות לחשבי שכר ברשויות המקומיות 1 24/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי 35/2022 למתן שירותי כוח אדם זמני להעסקת סייעות במסגרות החינוך ברשויות המקומיות 2 07/10/2022 25/10/2022
הבהרה למכרזים 36-42/22 0 28/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 34/2022 למתן שירותי רכז מקצועי לרשת ערים בריאות 3 06/10/2022 23/10/2022
מכרז פומבי 33/2022 לארגון כנס פורום ראשי רשויות בדימוס לשנת 2022 - מועד הגשת ההצעות נדחה ל-6.10 2 28/08/2022 29/09/2022
מכרז פומבי 32/2022 לאפיון, הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני 1 16/08/2022 04/09/2022
הבהרה למכרזים 25-31/22 0 28/06/2022 05/07/2022
הבהרה כנס מנהלי קליטה 0 28/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 31/2022 לארגון השתלמות מנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות סביבה ברשויות המקומיות 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 26/2022 לארגון השתלמות ראשי רשויות דרוזיות צ'רקסיות 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 29/2022 לארגון השתלמות לקב"טח מוסדות לינוך ומנהלי החירום והביטחון ברשויות המקומיות 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 28/2022 לארגון השתלמות מנהלי חינוך 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 27/2022 לארגון השתלמות ראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 30/2022 לארגון השתלמות ראשי רשויות ערביות 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 25/2022 לארגון שני כנסים מקבילים: כנס ממונים על הכנסות החיוב והגבייה וכנס מנהלי תקציבים, חשבים ומנהלי חשבונות ראשיים 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 24/2022 לארגון השתלמות למנהלי ורכזי קליטה ברשויות 1 26/06/2022
מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון 1 22/03/2022 26/04/2022
מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי 3 15/03/2022 24/04/2022
מכרז פומבי -2022/09 לארגון השתלמות לראשי רשויות ערי פיתוח ואיו"ש 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי -2022/07 לארגון השתלמות למנהלי ורכזי קליטה ברשויות 1 20/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 01/01/2020 01/03/2020
מכרז פומבי 1/2020 עדכון מועד אחרון להגשת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 23/04/2020 27/04/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 09/07/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 30/06/2020