מכרזים

מכרזים
מספר שם מספר קבצים תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
עדכון נוסח ערבויות מכרזים 19-23/2023 0 29/10/2023
דחיית מועד הגשת מכרזים 17-24/2023- מועד דחייה 3.12.23 0 29/10/2023
עדכון בנוגע למכרזים 17-24/2023 0 29/10/2023
דחיית מועד הגשת מכרזים 17-24/2023- מועד דחייה 12.11.23 0 29/10/2023
דחיית מועד הגשת מכרזים 17-24/2023 0 29/10/2023
מכרזים 17/2023 , 18/2023 , 19/2023 , 20/2023 , 21/2023 , 22/2023 , 23/2023 , 24/2023 לארגון השתלמויות וכנסים מטעם מרכז השלטון המקומי פרוטוקול מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה 0 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 17/2023 לארגון השתלמות למנהלי מחלקות הנוער 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 18/2023 לארגון השתלמות למנהלי מחלקות החינוך 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 19/2023 לארגון השתלמות למנהלי שירותי הרווחה 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 20/2023 לארגון השתלמות למהנדסי ואדריכלי ערים 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 21/2023 לארגון השתלמות למנהלי וחשבי שכר 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 22/2023 לארגון השתלמות למנהלות לשכת ראש הרשות 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 23/2023 לארגון השתלמות למנהלי תברואה, פיקוח ואיכות סביבה 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 24/2023 לארגון השתלמות למזכירות שפ"ח, חינוך, רווחה ומתי"א 1 21/09/2023 16/10/2023
מכרז פומבי - 14/2023 לארגון שני כנסים מקבילים:- כנס ממונים על ההכנסות, החיוב והגבייה וכנס מנהלי תקציבים, חשבים ומנהלי חשבונות ראשיים 2 11/07/2023 18/07/2023
הבהרה למכרזים 10-12/2023 0 28/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 15/2023 לארגון השתלמות שנתית לתחשיבניות ברשויות המקומיות 2 11/07/2023 18/07/2023
מכרז פומבי 10/2023 לארגון השתלמות שנתית לתחשיבניות ברשויות המקומיות 1 16/05/2023 31/05/2023
מכרז פומבי - 11/2023 לארגון שני כנסים מקבילים:- כנס ממונים על ההכנסות, החיוב והגבייה וכנס מנהלי תקציבים, חשבים ומנהלי חשבונות ראשיים 1 16/05/2023 31/05/2023
מכרז פומבי 12/2023 לארגון השתלמות שנתית למנהלות ולמנהלי מוקדים עירוניים ברשויות המקומיות 1 16/05/2023 31/05/2023
מכרז פומבי 13/2023 לארגון השתלמות שנתית למנהלות ולמנהלי מוקדים עירוניים ברשויות המקומיות 2 11/07/2023 18/07/2023
מכרז פומבי 01/2023 לארגון השתלמות ראשי רשויות דרוזיות צ'רקסיות 2023 1 02/01/2023 10/01/2023
מכרז פומבי 02/2023 לארגון השתלמות מנהלי מחלקות תברואה ברשויות המקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי - 03/2023 לארגון השתלמות למנהלות ומנהלי לשכות ראשי רשויות מקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי 04/2023 לארגון השתלמות ליועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות 1 13/03/2023 20/03/2023
מכרז פומבי 05/2023 לארגון השתלמות למנהלות ומנהלי קליטה ברשויות 1 19/04/2023 19/04/2023
מכרז פומבי - 06/2023 לארגון השתלמות לאדריכלי ומהנדסי ערים ברשויות המקומיות 1 19/04/2023 19/04/2023
מכרז פומבי 07/2023 לארגון השתלמות מנהלי רישוי עסקים ברשויות המקומיות 0 19/04/2023 19/04/2023
מכרז פומבי 08/2023 לארגון השתלמות לקב"טים ברשויות המקומיות 0 19/04/2023 19/04/2023
מכרז פומבי 09/2023 לארגון השתלמות למנהלות ומנהלי ספריות ציבוריות ברשויות המקומיות 0 19/04/2023 19/04/2023
מכרז פומבי 35/2022 למתן שירותי כוח אדם זמני להעסקת סייעות במסגרות החינוך ברשויות המקומיות 2 07/10/2022 25/10/2022
מכרז פומבי 34/2022 למתן שירותי רכז מקצועי לרשת ערים בריאות 3 06/10/2022 23/10/2022
מכרז פומבי 32/2022 לאפיון, הקמה ותחזוקת פורטל גיוס וניהול כח אדם זמני 1 16/08/2022 04/09/2022
מכרז פומבי 29/2022 לארגון השתלמות לקב"טח מוסדות לינוך ומנהלי החירום והביטחון ברשויות המקומיות 2023 1 01/08/2022 15/08/2022
מכרז למתן שירותי ניהול הבניין, לרבות תפעול, תחזוקה, ניקיון, הדברה, מודיעין ואבטחה ואחזקת חניון 1 22/03/2022 26/04/2022
מכרז פומבי 13/2022 להפקת יריד השלטון המקומי: MUNI-EXPO וועידת השלטון המקומי 3 15/03/2022 24/04/2022
מכרז פומבי לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 01/01/2020 01/03/2020
מכרז פומבי 1/2020 עדכון מועד אחרון להגשת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני 0 23/04/2020 27/04/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות 0 11/05/2020 08/06/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 09/07/2020
פניה לקבלת מידע RFI להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות- שאלות ותשובות, מועד הגשה 0 01/06/2020 30/06/2020