הגישור בבית לגישור ובוררות, שבמרכז השלטון המקומי, מציע הליך של גישור ובניית הסכמות בתכנון ובניה כדי לשחרר חסמים, ולהאיץ תהליכי הרישוי לטובת כלל בעלי התהליך ובכלל זה, הרשות, היזם ובעלי הקרקע .

בהליכי התכנון והבניה שוררת מערכת יחסים מורכבת ומתמשכת בין היזם-המתנגדים- בעלי הדירות ונדרשת פעולה מהירה של הסדרה ופתרון של הסכסוך. בהתאם, מרכז השלטון המקומי מציע שירות ייחודי – שיח משותף סביב שולחן עגול למציאת פתרונות תכנונים אופטימליים בהסכמה (ללא צורך בהענקת ההכרעה לוועדות התכנון) ולהלן מקבץ דוגמאות  למקרים שהתבררו בהסכמה וסייעו לרשות בחסכון זמן ומשאבים ובעיקר בהתמודדות עם הכרעה בעייתית :

א .גישור ובניית הסכמות בהליכי רישוי טרם הדיון בוועדה המקומית- -טרם הדיון בוועדת התנגדויות באמצעות הפנייה של גורמי התכנון ברשות (מהנדס עיר, מנהל אגף הרישוי) צוות מגשרים המומחה בתכנון ובנייה, מסייע ליזמים ומתנגדים לבקשות להיתרים בהתחדשות עירונית, לברר את המחלוקות ביניהם, תוך מציאת פתרונות תכנוניים ברי ביצוע. כתוצאה מכך, המתנגדים מסירים התנגדותם ומתגבשת תכנית תכנונית המוסכמת על הוועדות המקומיות והיזמים כאחד והם יכולים להתנהל בתכנון העיר מבלי להידרש להכרעה של וועדות מחוזיות.

ב .פתרון מחלוקות תכנוניות שמוטב ויתבררו בהסכמה ולא בהכרעת יו"ר הוועדות המחוזיות -  יו"ר וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, המזהים סכסוכים רווי אינטרסים סמויים במערכות יחסים מתמשכות, מפנים הצדדים להליכי גישור בבית לגישור ובוררות, לגיבוש הסכם מרצון לשביעות רצון הצדדים. הליכי הגישור מתקיימים בזמן ההמתנה לדיון בערר- כאשר מי מהצדדים, הרשות או היזם מציע לנסות ולברר המחלוקת בגישור,  או במסגרת הדיון בערר - כאשר יו"ר ועדות הערר שנחשפו ליכולת צוות מגשרי הבית ,  משמשים כשגרירים המציעים לצדדים להיעזר בשירותינו. בכל מקרה, כל הסדר המתגבש חייב לקבל אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ואישורה של וועדת הערר.

ג. הליכי גישור במסגרת דיון משפטי- עתירה מנהלית שהוגשה כנגד הוועדה המקומית לתו"ב וועדת הערר בעניין אופן חישוב שטחי הבניה ומנגנון הסדרת חריגות לכאורה שנדרש ע"י הרשות כתנאי למתן תעודת גמר למבנה, הרשות המקומית בירכה על החלטתה להפנות העתירה לגישור שסייע בידה לפתור המחלוקת תוך דיון מקצועי קצר וענייני במהלכו גובשו הסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין.