השגות על שומות היטל השבחה מתנהלות במסלול מנגנון "השמאי המכריע" הקבוע בתיקון 84 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 או בוועדות הערר. במקרים בהם הטיפול בכלים שמאיים מקצועיים אינו צולח לכדי הכרעה סופית במחלוקת, יוגש ערר לוועדות ערר שערעור מנהלי על החלטותיה יידון בתי משפט מנהליים.

 במקרים אלה ועל מנת לייעל תהליכים ולחסוך זמן רב ועלויות משפט, הבית לגישור ובוררות של מרכז השלטון המקומי מציע הליך ייחודי של יישוב סכסוכים בהסכמה בענייני השבחה.

יו"ר ועדות ערר מחוזיות לפיצויים והיטלי השבחה, כמו גם שופטי בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מפנים לטיפולינו סכסוכים אשר מוטב בעיניהם שלא יתבררו בהכרעה

צוות מגשרי הבית אשר מנהל ומגשר בסכסוכי השבחה הינו צוות של שמאי ועורך דין, בעל ניסיון רב בגישורים בסוגיות מורכבות בענייני השבחה אשר יודעים להוביל הצדדים לגיבוש פתרון נכון ומאוזן של שומת ההשבחה תוך דגש על המחלוקות המשפטיות.

התהליך ודרך פתרון זה זוכה לאמון והערכה ועליו כולם מברכים – הרשות המקומית, היזם, שמאים ועורכי הדין שהתנסו בתהליך. כך הגישור מאפשר לצדדים לנהל את סיכוניהם ולהימנע מהצורך בהכרעה שיפוטית והכל תוך חסכון בזמן ועלויות משפט גבוהות.