יחסי עובד מעביד הינם יחסים מורכבים, המבוססים על מערכת יחסים אישית בין הצדדים כשלכל צד צרכים ואינטרסים שונים המהווים קרקע פורייה למחלוקות שמוטב לפתור אותם בהליך גישור והידברות. מגוון נושאים שהם נגזרת ישירה של תהליכי התקשרות ביחסי עבודה: אי תשלום שכר במלואו, שעות נוספות, זכויות סוציאליות, קרן פנסיה והשתלמות, ימי מחלה וחופשה, יציאה ללימודים, האם יש יחסי עובד ומעביד? האם עסקינן בפיטורים או התפטרות? ושאלות רבות נוספות היכולות לגרום לסכסוך בין הצדדים, עלולות להתגבש להליכים משפטיים שיתבררו בבית הדין לעבודה.

הליכים אלו גוזלים זמן רב ונמשכים על פני תקופה ארוכה, תוך עלויות רבות לכל אחד מהצדדים ובמצב זה הכרוך באנרגיות קשות ומתח רב- נהרסות כליל מערכות היחסים והמצב רק מסלים ועלול לפגוע בניהולו התקין והשוטף של העסק.

אולם- אפשר גם אחרת !

ניהול הסכסוך בהליך גישור ובניית הסכמות מאפשר, במרבית המקרים, המשך עבודה משותפת תוך בניית יחסי אמון כאשר לצדדים שליטה מלאה בתהליך ותוצאותיו, לצד השמירה על הסודיות והחיסיון.

הבית לגישור ובוררות מוביל הליכי גישור בדיני עבודה, תוך מתן מענה למעסיקים ועובדים במגזר הפרטי ולגמלאי השלטון המקומי שלא חלה עליהם חוקת העבודה.יודגש, כי בכל הקשור לסכסוכי שכר והסכמי עבודה בהתייחס לעובדי הרשויות המקומיות הנושא מטופל ומנוהל עי מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי.