מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 12/09/2022
מועד סיום הכנס: 15/09/2022