קטגוריה: פיתוח כלכלי, דיור בר השגה והפחתת העוניThe Bronx Center Project

ניו יורק, ארה"ב 1996

"מרכז הברונקס" (The Bronx Center project) הינו תכנית קהילתית שיתופית לשיקום אזור דרום רובע הברונקס בניו יורק. אזור הסובל מהזנחה חברתית, תשתיתית וכלכלית ארוכת שנים.

מטרות הפרויקט:

הפרויקט שם לעצמו למטרה לקדם את השכונה לאורך תקופה של חמש שנים בתחומים הבאים:

 • שיקום מבנים אדריכליים מרכזיים כמו בית המשפט הישן של הברונקס והסבתו למרכז התכנון של הברונקס.
 • בנייה של מאות בתי מגורים ופיתוח מוסדות לשירותי בריאות קהילתיים.
 • שיקום מבנים קיימים ופיתוח מוסדות תרבות והשכלה
 • יצירת מרחבים פתוחים ברחבי הרובע, מתקני פנאי ובילוי
 • שיפור מערך התחבורה הציבורית.
 • יצירת מקומות תעסוקה ותוכניות הכשרה תעסוקתית עבור תושבי שכונות הרובע.

מהלך הפרוייקט:

ארבעה עקרונות יסוד מנחים את פעילות מרכז הברונקס:

 • Bottom-up: תכנון אפקטיבי של שיקום השכונות הינו תוצר של תהליך קהילתי "מלמטה למעלה".
 • התכנון חייב להיעשות אינטר-דיסציפלינרי- חלק מהצלחת הפרוייקט טמונה במעורבות של גורמים מסקטורים שונים: תושבים, אקדמאים, מומחים לפיתוח אורבאני, ארגונים ללא כוונות רווח, עסקים מקומיים, מוסדות תרבותיים וחברתיים, מנהיגים מקומיים ונציגי העירייה. חיבורים מסוג זה מקדמים הזדמנויות כלכליות, חברתיות וחינוכיות.
 • הפיכת מרכז הברונקס למנוע כלכלי וחברתי עבור הרובע, תוך מתן שירותי בריאות, רווחה, חינוך, הכשרה וכן, גישה להון כלכלי.
 • קידום ערכים של אחריות אזרחית וקהילתית בשיקום השכונות

תוצאות הפרויקט:

 • יצירת לשכת עבודה קהילתית ומתן בטחון תעסוקתי בפרויקטי הבנייה ברובע הברונקס.
  מרכז הברונקס יזם את קבוצת העבודה בשם CLE. הקבוצה מורכבת מתושבי שכונות וקבלנים ופועלת להבטחת משרות בנייה בפרוייקטי בנייה ברובע הברונקס לתושבי השכונות.
 • שיקום בית המשפט הישן, שעמד נטוש במשך 25 שנה והמרתו למרכז המאכלס סדנאות תכנון קהילתי, תערוכות ומרכז מפגש אורבאני. בין היתר, הועלתה תערוכה שגובשה על ידי 25 אמנים שהגיעו במיוחד ממקסיקו לברונקס. האמנים הכשירו כ- 40 תלמידים בבית הספר התיכון "בננה קלי" בטכניקות אמנות מקסיקניות. בסיום הפרוייקט הוצגה תערוכת אמנות גדולה של התלמידים במכללה המקומית.
 • שיקום אזור המרכז המסחרי "Bronx Terminal Market" ואצטדיון ינקי להעשרת חיי הפנאי בעיר. האזור שוכן על גדת נהר הארלם ובעל פוטנציאל פיתוח עסקי רב.
 • פיתוח ותכנון מרכז לאוכלוסייה המבוגרת
 • מימון תכנית העשרה קהילתית להענקת הלוואות ומענקים לרוכשי דירות חדשות.
 • בניית מגורי קבע למחוסרי דיור ולמשפחות בעלות הכנסה נמוכה.
 • שיפוץ תחנת הרכבת "Metro North" וחידוש פארק מלרוז הסמוך בעלות של 170,000 דולר.
 • קומפלקס בית המשפט העליון הוסב למרכז המעניק שירות לתושב וכלל ספרייה דו-לשונית ומרכז ללימוד קרוא וכתוב, מעונות יום, בתי עסק ועוד. ביו היתר, כלל המתחם בית ספר תיכון המתמקד בחינוך למשפטים. דרך ההשתתפות בפרויקטים לפיתוח קהילתי בקומפלקס, השיגו התלמידים מטרה כפולה: רכישת תעודות בגרות והשתתפות בתהליך השיקום של אזור מגוריהם.
 • יצירת מרחבים ציבוריים פתוחים באזור מרכז הברונקס לטובת שכונות בטוחות למגורים.
 • כינוס אספות קהילתיות תכופות המאורגנות על ידי פורום קהילת ברונקס, לעדכון שוטף של התושבים בתכנון ושימור מעורבותם בפרויקטים המנוהלים במרכז.
  - נחלת מלרוז: כמענה לתכנית עירונית לדיור מחדש אותה ניסתה לקדם העיריה ואשר כללה פינוי של כ-250 משפחות מבתיהם, חברו יחד תושבי שכונת נחלת מלרוז לפיתוח אסטרטגיה חדשה ולמתן מענה לבעיית הדיור. התאגדות זו הולידה את הועדהWe Stay Committee לקידום "עיר ראויה למגורים". בין חברי הועדה היו אדריכלים, מתכנני ערים, נציגי העירייה ונציגי הקהילה.

פעילות הועדה הולידה תכניות שזכו לתמיכה ואישור ראש העיר:

 • הקמת מרכז לאוכלוסייה המבוגרת קיבלה התחייבות בגובה 7.5 מיליון דולר מהמחלקה לדיור ופיתוח עירוני.
 • הענקת מלגות ומענקים לבעלי דירות באזור ובמימון העיריה.
 • בניית דירות למשפחות מחוסרות דיור ולמשפחות בעלות הכנסה נמוכה.

עלויות:

עלות פרוייקט התכנון הקהילתי הכולל עמדה על כ- 2 מיליארד דולרים לאורך תקופה של כחמש שנים.

זכיות והכרות:

1996 UN-Habitat - Dubai International Award for Best Practices

קישורים רלוונטיים: